Celem stworzenia biznesowego planu działania jest przełożenie strategii na konkretne poczynania, terminy i środki, tak aby cele strategiczne przedsiębiorstwa zostały osiągnięte. Mówiąc dokładniej, przygotowanie takiego planu ma na celu zaprojektowanie, wdrożenie oraz kontrolę realizacji koncepcji przedsiębiorców dotyczących zakładania nowych i rozwoju istniejących organizacji.

Rzetelne i poprawne wykonanie takiego planu jest warunkiem do sprawnego działania przedsiębiorstwa we wszystkich sferach działalności. Można stwierdzić, iż biznesplan to kompleksowy i długofalowy plan działania firmy, który sporządzony jest na podstawie wszechstronnej oceny otoczenia przedsiębiorstwa. Staranne zaplanowanie działań oraz ich efektów służy ograniczeniu ryzyka popełnienia błędu oraz racjonalizacji w kwestii wykorzystania czasu i dostępnych zasobów dzięki:

  • sformułowaniu konkretnych pomysłów,
  • kompleksowej analizie tychże pomysłów i uzasadnieniu ich realności,
  • ustaleniu ich wpływu na kondycję finansową, sytuację organizacyjną przedsiębiorstwa,
  • wyborowi najbardziej efektywnych wariantów.

plan biznesu

Biznesplan i jego główne funkcje

Kompleksowe podejście do wyżej wymienionych aspektów powoduje, iż potencjalne zagrożenia zidentyfikowane są już w fazie analitycznej. Niemniej ważnych celem powstania takiego dokumentu jest uwiarygodnienie planów jego rozwoju w oczach potencjalnych inwestorów, ułatwienie pozyskania kapitałów zewnętrznych na finansowanie działalności, ocena zdolności przedsiębiorcy do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście oryginalności idei, umiejętności analizy szans i zagrożeń, doświadczenia i możliwości finansowych.

Generalnie plan działalności gospodarczej może pełnić funkcje wewnętrzne (dla potrzeb właściciela, kadry kierowniczej czy pracowników) oraz zewnętrzne (dla potrzeb instytucji finansowych, dostawców czy ważniejszych klientów). W kwestii potrzeb wewnętrznych jest on wyznacznikiem założonych celów przedsiębiorstwa, dzięki któremu kierownictwo firmy może na bieżąco kontrolować przebieg konkretnych poczynań. Natomiast biznesplan opracowany dla podmiotów zewnętrznych jest podstawą ich działań względem przedsiębiorstwa. Plan biznesu ma nieco inną formułę wobec podmiotów zewnętrznych niż ten sporządzony dla potrzeb wewnętrznych. Mianowicie,
w mniejszym stopniu dotyczy on merytorycznych aspektów działalności na rzecz aspektów formalno – prawnych.
W założeniu, ma on uczynić firmę bardziej atrakcyjną w oczach potencjalnych inwestorów, banków. Musi on przekonać podmiot zewnętrzny do korzyści wynikających z wdrożenia konkretnej koncepcji działalności gospodarczej. Odbiorcy zewnętrzni interesują się przede wszystkim poziomem ryzyka, jakim obarczona jest dana działalność. Mając to na uwadze należy tak przygotować biznesplan, aby uświadomić jednostki zainteresowane, że zainwestowanie w nasze przedsiębiorstwo jest mniej ryzykowne oraz bardziej zyskowne, niż inwestowanie wśród konkurencji.

Z uwagi na wielopłaszczyznowość zagadnień z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości, jakie muszą być ujęte w planie biznesowym, jego sporządzenie nie jest rzeczą banalną. Przymiotami profesjonalnie stworzonego biznesplanu są między innymi:

  • realizm prognoz i szacunków,
  • dopasowana oprawa graficzna,
  • brak błędów formalnych i merytorycznych,
  • jednoznaczność przekazu dla czytelników.

Wszystkie te cechy wpływają pozytywnie na odbiór tak przygotowanego dokumentu. Od tego jak przygotowany jest plan działalności, w dużej mierze zależy jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów czy klientów.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany