Im wcześniej zaczniesz oszczędzać na swoją emeryturę, tym lepiej dla Ciebie. Możliwości na to jest bardzo dużo, ale wybór należy wyłącznie do Ciebie. Co wybrać: IKE czy IKZE? A może oba te rozwiązania?

Na naszym portalu wspomnieliśmy o Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) oraz Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w kontekście gromadzenia oszczędności emerytalnych. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie obu produktów, co pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

LIMIT WPŁAT

IKE

IKZE

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 roku limit wpłat wynosi 11 877 zł. Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 roku limit wpłat wynosi 4 750,80 zł.

WYPŁATA Z ZACHOWANIEM KORZYŚCI PODATKOWYCH

IKE

IKZE

Na wniosek oszczędzającego, po ukończeniu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu dodatkowego warunku:

  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat ale nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty
Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

 SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT

IKE

IKZE

Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości. Istnieje możliwość, aby:

  • wpłacić cały roczny limit za jednym razem,
  • rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty lub
  • rozbić limit na nieregularne wpłaty
Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości. Istnieje możliwość, aby:

  • wpłacić cały roczny limit za jednym razem,
  • rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty lub
  • rozbić limit na nieregularne wpłaty

OPODATKOWANIE WYPŁATY

IKE

IKZE

brak Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 %

KORZYŚCI PODATKOWE

IKE

IKZE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki). Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z tytułu oszczędzania na IKE, uzyskanych w związku z gromadzeniem i wypłatą środków, a także wypłatą transferową do PPE, pod warunkiem gromadzenia oszczędności na jednym IKE. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej.

 WCZEŚNIEJSZA WYPŁATA

IKE

IKZE

W całości lub w części. Zwrot wiąże się z koniecznością uiszczenia 19% podatku Belki, tak jak w przypadku innych lokat. W całości. Zwrot podlega wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (stawki według skali podatkowej).

 DZIEDZICZENIE

IKE

IKZE

Oszczędności są dziedziczone w całości. Nie obowiązuje podatek od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je przenieść na własne konto w trzecim filarze lub od razu wypłacić. Oszczędności są dziedziczone w całości.
Nie obowiązuje podatek od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z konta będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku.

Jeżeli znasz inne, warte uwagi zbierania kapitału na swoją emeryturę – podziel się pomysłem w komentarzu!

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany