Komputer posiada już właściwie każdy z nas. Nie każdy jest jednak specem od szeroko rozumianej „informatyki”, a wiadomo, że awaria, np myszki, może przydarzyć się każdemu z nas. Jak poradzić sobie wtedy z obsługą komputera, nie mając pod ręką swojego „gryzonia”?

Jeżeli w trakcie realizacji jakiegoś istotnego projektu lub tworzenia ważnego dokumentu, kursor na monitorze Twojego komputera odmówi posłuszeństwa, warto znać kilka sztuczek, które pozwolą kontynuować Ci pracę. Najpopularniejsze skróty klawiszowe, które znajdziesz w poniższej tabeli, są dostępne w systemie operacyjnym Windows.

skróty klawiszowe

Najpopularniejsze skróty klawiszowe

Skrót

Funkcja skrótu

Shift pięć razy Włącza lub wyłącza funkcję Klawisze trwałe
Num Lock przez pięć sekund Włącza lub wyłącza funkcję Klawisze przełączające
Klawisz logo Windows+U Otwiera Centrum ułatwień dostępu
F1 Wyświetla Pomoc
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert) Kopiuje zaznaczony element
Ctrl+X Wycina zaznaczony element – skrót na wytnij
Ctrl+V (lub Shift+Insert) Wkleja zaznaczony element
Ctrl+Z Cofa akcję
Ctrl+Y Ponownie wykonuje akcję
Delete (lub Ctrl+D) Usuwa zaznaczony element i przenosi go do Kosza
F2 Zmienia nazwę wybranego elementu
Ctrl+strzałka w prawo Przenosi kursor na początek następnego wyrazu
Ctrl+strzałka w lewo Przenosi kursor na początek poprzedniego wyrazu
Ctrl+strzałka w dół Przenosi kursor na początek następnego akapitu
Ctrl+strzałka w górę Przenosi kursor na początek poprzedniego akapitu
Ctrl+Shift z klawiszem strzałki Zaznacza blok tekstu
Shift z dowolnym klawiszem strzałki Zaznacza kilka elementów w oknie lub na pulpicie lub zaznacza tekst w dokumencie
Ctrl z dowolnym klawiszem strzałki+Spacja Zaznacza wiele pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie
Ctrl+A Zaznacza wszystkie elementów w dokumencie lub oknie
F3 Wyszukuje pliki lub foldery
Alt+Enter Wyświetla właściwości wybranego elementu
Alt+F4 Zamyka aktywny elementu lub kończy pracę z aktywnym programem
Alt+Spacja Otwiera menu skrótów aktywnego okna
Ctrl+F4 Zamyka aktywny dokumentu (w programach, w których może być jednocześnie otwartych wiele dokumentów)
Alt+Tab Przełącza między otwartymi elementami
Ctrl+Alt+Tab Przełącza między otwartymi elementami przy użyciu klawiszy strzałek
Ctrl+kółko przewijania myszy Zmienia rozmiar ikon na pulpicie
Ctrl+Esc Otwiera menu Start
F10 Uaktywnia pasek menu w aktywnym programie
F5 (lub Ctrl+R) Odświeża aktywne okno
Alt+strzałka w górę Wyświetla folder znajdujący się o jeden poziom wyżej w Eksploratorze Windows
Esc Anuluje bieżące zadanie
Ctrl+Shift+Esc Otwiera Menedżera zadań
Ctrl+Shift Przełącza układ klawiatury, gdy włączonych jest wiele układów klawiatury
Ctrl+Tab Przejście do następnej karty
Tab Przejście do następnej opcji
Shift+Tab Przejście do poprzedniej opcji
Alt+podkreślona litera Wykonuje polecenie lub wybraną opcję skojarzoną z tą literą
F1 Wyświetla Pomocy
F4 Wyświetla elementy na aktywnej liście

A jakich skrótów najczęściej Ty używasz? Czy znasz jakieś przydatne skróty klawiszowe, o których nie było mowy
w artykule? Podziel się swoją wiedzą w komentarzu!

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany