Biorąc pod uwagę zakładanie własnej działalności oraz późniejszy rozwój firmy, przedsiębiorca musi przewidywać to, co może zdarzyć się w przyszłości w otoczeniu swej organizacji oraz projektować działania, które będą spójne z konkretnymi scenariuszami wydarzeń. Strategia firmy, bo o niej mowa, to fundament każdego biznesu.

Ogólnie, można stwierdzić, iż strategia firmy dotyczy kwestii priorytetowych dla przedsiębiorstwa,
w perspektywie długookresowej. Najbardziej istotne aspekty, które decydują o możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego przetrwaniu, zawarte w ramach strategii firmy to:

 • wybór charakteru działalności – to, co przedsiębiorstwo ma oferować teraz oraz w przyszłości,
 • sposób rywalizacji z konkurentami rynkowymi – sposób, w jaki firma będzie rywalizować na rynku zależy od posiadanych przez nią zasobów i umiejętnego ich wykorzystania,
 • cele strategiczne – cele długofalowe dotyczące tego, co przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć na różnych płaszczyznach swojego działania.

Strategia firmy – kluczowe czynniki

Czynniki, bez których długofalowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie ma szans na powodzenie to m.in.:

 • Strategiczne planowanie funkcjonowania firmy – działalność gospodarcza realizowana jest poprzez planowanie strategicznepowtarzanie następującego cyklu: pozyskanie zasobów – zamiana zasobów w produkt (usługę) – korzystna sprzedaż. Strategiczne planowanie polega na efektywnej realizacji tego cyklu w długim okresie czasu, co w konsekwencji przyczynia się do sukcesu firmy.
 • Lepszy i tańszy produkt (usługa) oraz kompleksowa obsługa klientów – dotyczy to szczególnie mikrofirm, które posiadają niewielki potencjał, w porównaniu z przedsiębiorstwami dużymi, przez co muszą staranniej dobierać klientów, do których będą kierować swą starannie wyselekcjonowaną ofertę.
 • Systematyczna kontrola kondycji finansowej – znajomość
  i praktyczne wykorzystywanie wskaźników analizy finansowej pozwalają właścicielowi ocenić strukturę majątkowo – kapitałową firmy oraz podejmować trafne decyzje związane z tymi aspektami działania.
 • Umiejętności, wiedza zespołu przedsiębiorstwa oraz inne wartości niematerialne – na niezbędną, w drodze do sukcesu firmy, przewagę konkurencyjną składają się takie elementy jak: kwalifikacje i umiejętności, dobry wizerunek firmy, lojalność klientów czy przestrzegane w przedsiębiorstwie wartości normy.
 • Bieżąca obserwacja poczynań konkurentów funkcjonujących na tym samym rynku – aby być lepszym od konkurencji należy uczyć się na jego sukcesach i porażkach. Wyciągając wnioski z tej analizy, można poprawiać swą strategię aby firma działała jeszcze bardziej efektywnie.
 • Staranne planowanie zarówno czasu wolnego, jak i pracy – racjonalne postępowanie w kwestii zarządzania przedsiębiorstwem wymaga starannego gospodarowania czasem poświęconym na pracę oraz czasem na wypoczynek. Człowiek wypoczęty lepiej radzi sobie w wielu sytuacjach, szczególnie tych, które wymagają intensywnego działania, czym bez wątpienia jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany