Zawód księgowego jest przez znakomitą większość nas kojarzony wyłącznie z monotonnym dzieleniem, dodawaniem, mnożeniem lub odejmowaniem kolejnych liczb, które dla zwykłego śmiertelnika wyglądają, mówiąc potocznie, jak „hieroglify”. Obecnie, na rynku pracy, widać już od jakiegoś czasu, że księgowy powinien być osobą obdarzoną nie tylko umiejętnościami stricte technicznymi, ale również interpersonalnymi – powinien być  przede wszystkim osobą kontaktową. Stąd, na portalach z ogłoszeniami o pracę, coraz częściej poszukiwane są osoby takie jak: księgowy AP, księgowy AR lub księgowy GL. Co oznaczają te tajemnicze skróty?

Powstawanie nowych stanowisk pracy w naszym kraju (jak wspomniany księgowy AR) spowodowane jest przede wszystkim dynamicznym rozwojem sektora SSC/BPO (SSC, z ang. Shared Services Centres – Centra Usług Wspólnych, BPO, z ang. Business Process Offshoring – sektor usług dla biznesu). Wspomniane usługi mają na celu przede wszystkim redukcję kosztów i znalezienie tańszych alternatyw dla procesów występujących w firmie, zaś najczęściej występującym profilem działalności takich centrów jest właśnie profil finansowo – księgowy.

Księgowy AR, AP i GL – wymagania

księgowa arKsięgowy AR (z ang. Accounts Receivable) zajmuje się m.in. wystawianiem faktur sprzedażowych, zaś po otrzymaniu należnej zapłaty księguje ją na odpowiednim koncie. Często musi skontaktować się z klientami  uzgadniając z nimi np. salda albo ponaglając zaległe należności. Księgowy AP (z ang. Accounts Payable) przejmuje stronę zakupową firmy – księguje faktury zakupowe. Oprócz tego zleca przelewy za te faktury – pozostaje więc w kontakcie z dostawcami. Księgowy GL (z ang. General Ledger), posiadający najszerszy wachlarz obowiązków, na ogół  sprawdza poprawność zapisów, uzgadnia salda kont i salda bankowe, księguje oraz weryfikuje wynagrodzenia. Duża część stanowisk związanych z księgowością AR, AP czy GL występuje w międzynarodowych korporacjach, dlatego też od specjalistów tej kategorii oczekuje się znajomości przynajmniej jednego języka obcego na poziomie biegłym.

Zakres obowiązków księgowego

W ramach SSC/BPO procesy księgowe obejmują zazwyczaj należności (AR, OTC), zobowiązania (AP, PTP) oraz Księgę Główną (GL, RTR), dlatego zakres obowiązków księgowego AR może zawierać m.in.:

  • księgowanie wyciągów bankowych oraz faktur,
  • aktualizację rejestru ŚT (środków trwałych),
  • kontakt z dostawcami i/lub odbiorcami,
  • księgowanie w księdze głównej,księgowa ar
  • wykorzystanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS)/USGAAP.

Zakres obowiązków księgowego, który zatrudniony jest  poza sektorem SSC/BPO jest na ogół bardziej kompleksowy. Do zadań księgowego w takiej sytuacji mogą należeć m.in.:

  • samodzielne sporządzanie sprawozdań finansowych (zazwyczaj w zgodzie z polską ustawą o rachunkowości, rzadziej IFRS),
  • wyliczanie m.in. rozliczeń międzyokresowych kosztów, itp.,
  • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z zapisami księgi głównej,
  • kooperacja z instytucjami zewnętrznymi, np. ZUS,
  • dekretacja i księgowanie dokumentów.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany