Gdy widać świecącą się kontrolkę oznaczającą niski poziom paliwa w baku, kierowca zaczyna nerwowo szukać najbliższej stacji benzynowej, aby ów bak uzupełnić. Kierowca wie (zazwyczaj) jakie paliwo jest dedykowane dla jego auta, ale jakie ma ono właściwości? Jakie są najpopularniejsze rodzaje paliwa do samochodów osobowych? Na to pytanie odnajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Od dawien dawna prym na rynku paliw wiodą benzyna oraz olej napędowy, których tańszych i niezwykle popularnym substytutem jest Liquefied Petroleum Gas, czyli znany wszystkim, tzw. gaz LPG. Coraz większą popularność zdobywają samochody elektryczne, jednak zanim zastąpią one pojazdy napędzane paliwami standardowymi, minie zapewne wiele, wiele lat.

Jak wspomniałem wcześniej, najpopularniejsze są paliwa płynne, a przyczyną tego stanu rzeczy jest ich wysoka gęstość energetyczna. Płynna forma paliw jest również dużym atutem w aspekcie ich dystrybucji oraz bezpieczeństwa transportu. Paliwa gazowe ustępują płynnym pod każdym z wymienionych wcześniej względów, jednak to nie stan skupienia jest tu najważniejszy – liczą się właściwości.

Podstawowe parametry paliwa

 • Liczba oktanowa (LO) – wyznacza odporność paliwa narodzaje paliwa spalanie. Określając tę liczbę, dokonywane jest porównanie badanego paliwa z paliwem wzorcowym. Paliwo wzorcowe jest odpowiednią procentową mieszaniną izooktanu (LO = 100) i n-heptanu (LO = 0).
 • Liczba cetanowa (LC) – określa zdolność paliwa do samozapłonu. Wyznacza się analogicznie jak liczbę oktanową, czyli metodą porównawczą wobec paliwa wzorcowego złożonego z cetanu (LC = 100) i alfa-metolonaftalenu (LC = 0).
 • Wartość opałowa – to ilość ciepła, która powstaje w wyniku całkowitego spalenia paliwa. Wyróżnić można również tzw. dolną wartość opałową, gdzie pomijane jest nieefektywnie wykorzystane ciepło skroplenia pary wodnej.
 • Lotność – to zdolność paliwa do odparowywania.
 • Lepkość i napięcie powierzchniowe – te właściwości determinują łatwość rozdrabniania paliwa na mgiełkę paliwa. Im te parametry są niższe, tym rozdrobnienie jest bardziej efektywne.
 • Ciepło parowania – to ilość ciepła, które potrzebne jest do odparowania konkretnej porcji paliwa.
 • Temperatura samozapłonu – to temperatura, przy której ma miejsce samozapłon mieszanki powietrza oraz par paliwa.
 • Temperatura krzepnięcia – poziom temperatury, przy której z paliwa zaczynają wytrącać się frakcje stałe.

Rodzaje benzyny na stacjach

Płynne rodzaje paliwa

rodzaje paliwa

 • Olej napędowy – znajduje zastosowanie w silnikach o zapłonie samoczynnym. Otrzymywany jest w procesie rafinacji ropy naftowej. Temperatura wrzenia składników oleju napędowego zawiera się w zakresie 170 – 380 st. Celsjusza. Charakteryzuje się wysoką wartością liczby cetanowej.
 • Alkohole – występują jako dodatek do benzyny, zwiększając wartość liczby oktanowej (alkohole metylowe
  i etylowe). Jedną z najczęściej występujących mieszanin alkoholu i benzyny jest E85 (85% biotetanolu, pozostała część to benzyna). Co istotne – ze względu na mniejszą wartość energetyczną, auto spalające daną ilość benzyny będzie potrzebowało,
  w podobnych warunkach jazdy, więcej paliwa E85.
 • Benzyna – ma zastosowanie w samochodach o zapłonie iskrowym. Benzyna składa się z węglowodorów o temperaturze wrzenia z zakresu 30 – 200 st. Celsjusza. Otrzymywana jest, podobnie jak olej napędowy, poprzez proces rafinacji ropy naftowej.

Gazowe rodzaje paliwa

 • Wodór – testowane na wielu płaszczyznach paliwo przyszłości. Energię z tego rodzaju paliwa uzyskuje się podczas reakcji chemicznej z tlenem. Produktem spalania jest natomiast woda.
 • LPG – mieszanina propanu i butanu. Używany jest w postaci gazowej, ale przechowywany jest w pojemnikach pod ciśnieniem w postaci cieczy. Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania specjalnej instalacji. Głównym powodem stosowania tego gazu jako paliwa silnikowego jest jego niska, w porównaniu np do benzyny, cena.
 • Biopaliwa (rodzaje paliwa z biomasy mogą również znajdować się w postaci ciekłej lub stałej) – paliwa powstałe z przetwórstwa biomasy. Mogą powstawać m.in. poprzez beztlenową fermentację ciekłych i/lub stałych odpadów rolniczej produkcji (np obornik). Do tej pory najbardziej wydajnym biopaliwem jest to, które produkowane jest z glonów i innych mikroorganizmów.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany