Urlop wypoczynkowy to czas, w którym regenerujemy swoje naturalne „akumulatory”, zapominamy o troskach życia codziennego, problemach w pracy, wrednym szefie, rachunkach do opłacenia etc. Planując urlop wypoczynkowy, warto korzystać również z dni ustawowo wolnych od pracy, aby go sobie wydłużyć. Jakie są zasady przyznawania takiego urlopu? Czy pracodawca może odmówić urlopu wypoczynkowego? Zapraszamy do lektury!

Nieubłaganie zbliża się koniec roku 2015, natomiast wiemy z doświadczenia, że spore grono osób zostawia sobie dłuższy urlop wypoczynkowy właśnie na koniec roku. W roku 2016 zapewne część przepisów odnośnie tej kwestii ulegnie nowelizacji, natomiast dla tych, którzy urlop planują właśnie teraz ten artykuł może okazać się pomocny.

urlop wypoczynkowy

Wymiar czasowy urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi w myśl art. 152 Kodeksu Pracy przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Poza tym – podobnie jak prawa do wynagrodzenia, pracownik nie może zrzec się urlopu. Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o taką umowę ma prawo do:

 • 20 dni urlopu, jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni urlopu, jeżeli staż pracy jest dłuższy niż 10 lat,

Co ważne, do okresu zatrudnienia wliczany jest oczywiście czas pracy w innej firmie, nawet w sytuacji, gdy między zatrudnieniem w poszczególnych przedsiębiorstwach była jakakolwiek przerwa (mówiąc krócej nie występowała tzw. ciągłość pracy).

Do ogólnego stażu pracy wlicza się również okres nauki w:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – 3 lata,
 • średniej szkole zawodowej – 5 lat,
 • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkole policealnej – 6 lat,
 • szkole wyższej – 8 lat.

W praktyce wygląda to następująco: osoba, która ukończyła studia wyższe uzyskuje prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego po zaledwie 2 latach zatrudnienia na etacie.

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

Pracownik powinien wykorzystać należny mu w danym roku urlop wypoczynkowy w całości. Gdy nie jest to możliwe, urlop wypoczynkowyniewykorzystany urlop przechodzi na rok następny jako urlop zaległy. Co ważne – zaległy urlop musi rozpocząć się najpóźniej ostatniego dnia września.

Co do pracodawcy – jeżeli nie udzieli on zaległego roku do 30 września, stanowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które wynikają z Kodeksu Pracy. Wspomniane wykroczenie zagrożone jest karą grzywny do 30 tys. zł. Przekroczenie terminu wykorzystania zaległego urlopu nie oznacza na szczęście, że pracownik stracił do niego prawo. Roszczenia o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego przedawniają się dopiero z upływem lat trzech, licząc od tego roku, w którym urlop był już zaległy.

2 komentarze

 1. makkka

  Szkoda, że w niektórych firmach (tak jak w tej, w której pracuję) nie koniecznie to działa. Pracodawcy robią co mogą, by dać jak najmniej wolnego, szczególnie w okresie okołoświątecznym:(

  Odpowiedz
  • Artur
   Artur

   Witaj! Zdaję sobie sprawę, że różni są pracodawcy i różne jest ich podejście do kwestii wydajności i wypoczynku pracowników. Jeżeli wiesz, że kwestie urlopu w Twojej firmie nie są rozwiązywane tak jak być powinny, może pora wybrać się na konsultację do radcy prawnego?

   Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany