Jakiś czas temu na naszym portalu pojawił się wpis traktujący o praktycznym zastosowaniu komend w narzędziu, jakim jest wiersz poleceń w systemie Windows. Jako, że przydatnych komend jest całkiem sporo, zapraszam do zapoznania się z kolejną porcją wskazówek, które mogą ułatwić Ci korzystanie z komputera.

Gwoli przypomnienia – aby uruchomić wiersz poleceń należy zastosować poniższą sekwencję:

kliknij przycisk Start -> wpisz polecenie Uruchom -> wpisz cmd -> kliknij przycisk OK.

mode

Wpisanie tego polecenia umożliwia wyświetlenie stanu systemu, zmianę ustawienia systemu lub ponową konfigurację portów lub urządzeń. Polecenie mode wpisane bez parametrów skutkuje wyświetleniem wszystkich atrybutów konsoli i dostępnych urządzeń COM. Za pomocą polecenia mode można wykonywać wiele różnych zadań, np. wyświetlić stan wszystkich urządzeń lub pojedynczego urządzenia (przykład poniżej).wiersz poleceń

Składnia komendy:

mode [urządzenie] [/status], gdzie:

 • urządzenie (nazwa musi być podana przez użytkownika) – wskazuje nazwę urządzenia, którego stan chcemy wyświetlić,
 • /status – żąda informacji o stanie każdej przekierowanej drukarki równoległej.

msinfo32

Dzięki temu poleceniu użytkownik może otworzyć narzędzie o nazwie „Informacje o systemie”. Znaleźć tam można pełne informacje dotyczące:

 • sprzętu,
 • składników systemu,
 • środowiska oprogramowania na komputerze lokalnym.

netstat

Ta komenda pozwala wyświetlić w konsoli cmd:

 • aktywne połączenia protokołu TCP,
 • statystykę sieci Ethernet,
 • tabelę routingu protokołu IP,
 • statystykę protokołu IPv4,
 • statystykę protokołu IPv6.

Komenda netstat użyta bez jakichkolwiek parametrów skutkuje wyświetleniem aktywnych połączeń protokołu TCP.

ping

Polecenie ping pozwala sprawdzić łączność na poziomie protokołu IP z innym komputerem obsługującym protokół TCP/IP. Potwierdzenia poszczególnych komunikatów odpowiedzi echa wyświetlane są razem z czasami opóźnienia. Komenda ping to fundamentalne polecenie protokołu TCP/IP, które używane jest do rozwiązywania problemów
z łącznością, dostępnością i rozpoznawaniem nazw. Polecenie to użyte bez parametrów powoduje wyświetlenie Pomocy.

Przykładowa składnia komendy:

ping [adres_źródłowy], gdzie:

 • adres źródłowy – adres, którego należy używać (parametr dostępny tylko w przypadku protokołu IPv6).

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany