Wiersz poleceń bardzo często kojarzony jest ze swego rodzaju „wiedzą tajemną”, którą wykorzystują wyłącznie zaawansowani użytkownicy komputera. Białe litery, oznaczające poszczególne komendy, pojawiające się na czarnym polu sprawiają wrażenie czegoś niezwykle skomplikowanego. Otóż nie! Wiersz poleceń jest narzędziem, którym może posługiwać się każdy z nas. Co najważniejsze – często może pomóc nam on w wielu problemach z naszym sprzętem.

Poniżej znajdziesz najpopularniejsze (wybór subiektywny) komendy wiersza poleceń, które mogą okazać się pomocne w walce z odmawiającym posłuszeństwa komputerem.

Aby zacząć pracę z wierszem poleceń, kliknij przycisk Start -> polecenie Uruchom -> wpisz cmd -> kliknij przycisk OK.

wiersz-polecen-cmd

chkdsk

Polecenie to ma za zadanie sprawdzenie systemu plików w poszukiwaniu błędów, następnie zaś wyświetla raport
z wynikami. Komenda chkdsk użyta bez żadnego parametru skutkuje wyświetleniem tylko informacji o stanie dysku znajdującego się w bieżącej stacji dysków (bez naprawy błędów). Aby naprawić błędy, należy dopisać parametr /f.

Składnia komendy:

chkdsk [wolumin:][[ścieżka] nazwa_pliku] [/f], gdzie:

  • wolumin – oznacza literę dysku,
  • ścieżka (w systemach FAT i FAT32) – wyznacza lokalizację i nazwę pliku (bądź zestawu plików), które mają zostać sprawdzone,
  • /f – naprawia błędy na danym dysku.

wiersz poleceń

defrag

Komenda ta ma na celu zlokalizowanie i konsolidację pofragmentowanych plików rozruchowych, plików danych
i folderów na dyskach lokalnych. Możliwe jest dodanie różnych parametrów, np. /a.

Składnia komendy:

defrag [wolumin][/a], gdzie:

  • wolumin – oznacza literę dysku, który ma być poddany defragmentcji,
  • /a – na podstawie przeprowadzonej analizy wskazuje, czy należy defragmentować dany wolumin.

ipconfig

Polecenie ipconfig pozwala na wyświetlenie wszystkich konfiguracji sieci protokołu TCP/IP oraz odświeża ustawienia protokołu dynamicznej konfiguracji hosta DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i systemu DNS (ang. Domain Name System). Komenda ipconfig wpisane bez parametrów powoduje wyświetlenie adresów IPv6 lub IPv4, maski podsieci i bramy domyślnej dla wszystkich kart sieciowych. Najczęściej dodawanym parametrem jest /all lub /flushdns.

Składnia komendy:

ipconfig [/all] [/flushdns], gdzie:

  • /all – powoduje wyświetlenie pełnej konfiguracji protokołu TCP/IP dla wszystkich kart sieciowych,
  • /flushdns – parametr determinujący opróżnianie i resetowanie pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw na kliencie DNS.

To tyle tytułem wstępu do najpopularniejszych komend w wierszy poleceń w systemie Windows. Pozostałe, subiektywnie wybrane komendy, pojawią się w drugiej części artykułu.

Jak pomocny może okazać się wiersz poleceń pokazuje poniższy filmik.

A jakich komend Ty używasz najczęściej?

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany