Rynek pracy w Polsce nie należy do najłaskawszych. Mimo, iż bezrobocie stopniowo spada, wciąż jednak w pewnych grupach jest bardzo wysokie. Stąd też warto zawczasu zaplanować swoją karierę, najlepiej jeszcze przed podjęciem nauki na uczelni wyższej czy w szkole o profilu zawodowym. Poniżej przedstawiamy prognozy analityków wskazujące na to, jakie będą najbardziej pożądane zawody przyszłości.

Jak nietrudno się domyślić, zapotrzebowanie na specjalistów z konkretnych dziedzin będzie silnie sprzężone zarówno z sytuacją społeczną, ekonomiczną, jak i rozwojem technologii. Z pewnością nie zabraknie etatów dla:

  • specjalistów z dziedzin finansów – inwestowanie zysków przez firmy (również we własny rozwój) jest już globalną tendencją. Stąd eksperci w branży zarządzania finansami, przepływem środków czy doradztwa inwestycyjnego znajdą popyt na swoje usługi;
  • kadry zarządzającej – a więc managerów nowego rodzaju. Co prawda kierunki takie jak marketing i zarządzanie są oblegane od wielu lat, a ich absolwentów nierzadko spisuje się na straty, jednak modernizacja tego sektora oraz jego większa specjalizacja mogą sprawić, iż specjaliści z tej branży łatwo znajdą pracę tak w mikroprzedsiębiorstwach, jak i międzynarodowych koncernach;
  • specjalistów zatrudnionych w sektorze IT. Ten trend będzie się utrzymywał jeszcze długo, warto jednak zwrócić uwagę, że wzrastać będzie różnicowanie usług. Programiści baz danych, analitycy systemów będą musieli zainwestować w swoje umiejętności adaptując się do nowych warunków. Istotną rolę odegrają również inżynierowie elektrotechnologii, a więc zajmujących się elektroniką, optoelektroniką, telekomunikacją;
  • trenerów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego – kluczowym słowem po raz kolejny będzie jednak specjalizacja – na rynku pracy znajdą pracę również tzw. „humaniści”, niemniej jednak najważniejsze będzie ich przygotowanie do pełnionej roli trenera, oraz innowacyjne podejście do tematu edukacji. Zwróćmy uwagę, iż ilość zatrudnianych nauczycieli przedmiotów zawodowych (w tym artystycznych) systematycznie wzrasta;
  • osób związanych z ochroną środowiska. W sektorze tym chętnie zatrudniani będą przede wszystkim specjaliści ds. energii odnawialnej. Na świecie coraz popularniejsze stają się ekologiczne i pasywne domy, instalacje fotowoltaniczne, pompy ciepła – tendencja ta nie ominie również Polski. Szczególnie, iż dyrektywy unijne często wskazują kierunek rozwoju w tej dziedzinie.

zawody przyszlosci

Ponieważ społeczeństwa na całym świecie starzeją się – będzie występować większe zapotrzebowanie na usługi z zakresu szeroko pojętej służby zdrowia. Na tym polu również istotna będzie jednak specjalizacja. Geriatria, ale też fizjoterapia, okulistyka, protetyka czy pielęgniarstwo już teraz zaczynają przeżywać swoisty renesans, na razie w krajach zachodnich. Prócz tego swoje miejsce na rynku pracy odnajdą niewątpliwie specjaliści od zdrowia psychicznego. Jako, iż obecnie depresję i inne schorzenia można określić już mianem cywilizacyjnej choroby – zawody przyszłości obejmą także dziedzinę psychologii czy psychiatrii. W tym miejscu można również dodać, iż szeroko rozwijający się rynek usług dla zwierząt zaowocuje większą ilością gabinetów weterynaryjnych, ale też zajmujących się szeroko pojętą opieką nad pupilami (pielęgnacją, tresurą czy nawet rozrywką).

Jedna odpowiedź

  1. fashion-monger

    Jakie sa najbardziej poszukiwane zawody? Jakich pracownik w brakuje na rynku pracy? Oto najbardziej poszukiwane zawody przyszlosci w Polsce i na swiecie!

    Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany