Młodzi kierowcy bardzo często płacą najwyższe na rynku składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zawierając z nimi umowę, ubezpieczyciel obarczony jest stosunkowo wysokim ryzykiem.

Bardzo często to właśnie młodzi, niedoświadczeni uczestnicy ruchu drogowego, stają się sprawcami kolizji, stłuczek i wypadków. Brak rozwagi wśród młodych kierowców potwierdzają badania. Jak pokazują analizy Komendy Głównej Policji, w 2014 roku na każde 10 tys. 18-24-latków przypadło ponad 17 wypadków. Z kolei w grupie wiekowej 25-39 lat liczba ta wyniosła 10, a w przedziale 40-59 lat – tylko 7.

Więcej za ubezpieczenie samochodu płacą zazwyczaj kierowcy, którzy nie ukończyli 25. roku życia oraz ci, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż 3 lata. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, wyższą składkę mogą zapłacić również osoby przed 28. rokiem życia.

Jak pokazują rankingi, jednym z najbardziej przyjaznych młodym kierowcom towarzystw ubezpieczeniowych jest PZU.

Jeśli Ty również jesteś młodym kierowcą i poszukujesz dobrego ubezpieczenia samochodu oraz sposobu na obniżenie kosztu polisy, zapoznaj się z naszymi wskazówkami. Podpowiemy Ci, co zrobić, aby składka ubezpieczeniowa nie zrujnowała Twojego budżetu.

Ubezpieczenie samochodu – pomyśl o współwłasności

Powszechnie praktykowanym sposobem służącym obniżeniu wysokości składki OC może być wpisanie do dowodu rejestracyjnego doświadczonego kierowcy, który posiada zniżki. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych – w przypadku kiedy jednym z właścicieli jest niedoświadczony uczestnik ruchu drogowego, a drugim wytrawny kierowca, posiadający zniżki za bezszkodową jazdę – odejmuje od zniżek pierwszego właściciela zwyżki drugiego. Pozwala to na obniżenie wysokości składki nawet o kilkaset złotych.

Pamiętaj jednak, że w przypadku wyrządzenia szkody obaj właściciele tracą zniżki. Jest to więc rozwiązanie warte rozważenia, lecz jednocześnie dość ryzykowne.

Ubezpiecz motorower

Ubezpieczenie motoroweru to najlepszy i najtańszy sposób na wypracowanie zniżek za bezszkodową jazdę. Każdy rok bezawaryjnej jazdy takim pojazdem będzie skutkował naliczeniem zniżek, które w większości towarzystw ubezpieczeniowych będą uwzględnione podczas zakupu OC auta.

Roczne ubezpieczenie OC motoroweru to koszt około 200 zł. Pamiętaj jednak, że niektórzy ubezpieczyciele przy ubezpieczaniu samochodu uwzględniają jedynie zniżki z polis OC na jednoślady o poj. powyżej 50 cm3.

Ubezpieczenie samochodu – szukaj dodatkowych profitów

Jeśli zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia w standardowej dla młodego kierowcy cenie, warto poszukać firmy, która w ramach OC zapewni Ci dodatkowe profity. Przykład: wykupując polisę OC w PZU otrzymasz za darmo usługi assistance w wariancie Komfort. Dzięki takiej usłudze ubezpieczyciel zapewni Ci holowanie, pojazd zastępczy oraz inne usługi, które w przypadku kolizji okażą się na wagę złota.

Młody kierowca a ubezpieczenie AC

W większości przypadków młodzi kierowcy nie decydują się na wykupienie dobrowolnej polisy AC. Dlaczego? Często ich pierwszym samochodem jest kilkunastoletnie używane auto. Dla większości ubezpieczycieli granicznym wiekiem samochodu jest 10 lat. Jeśli auto jest starsze, ubezpieczyciel po prostu nie zechce go ubezpieczyć.

Jeśli jednak jesteś właścicielem nowego auta i zależy Ci na tym, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo przez wykupienie dodatkowej polisy AC, możesz obniżyć wysokość składki dzięki zwiększeniu udziału własnego. Udział własny jest to procentowo lub kwotowo określona wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie. Od wysokości udziału własnego zależy wysokość składki. Im wyższy udział własny, tym niższa składka i odwrotnie.

Zamiast płacić wyższą składkę, przyjmujesz więc na siebie określoną część ryzyka. Dzięki temu koszt polisy AC znacząco się zmniejszy. Niestety, w przypadku kradzieży pojazdu lub szkody, również kwota ubezpieczenia będzie niższa.

Doskonale obrazuje to poniższy przykład.

Jeśli udział własny kierowcy został określony na poziomie 20 %, a naprawa powstałej szkody wynosi 1 000 zł, to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie o wartości 800 zł zgodnie ze wzorem:

1 000 – (1 000 * 20 %) = 800 zł

Różnicę (200 zł) między wysokością naprawy szkody, czyli 1 000 zł, a odszkodowaniem (800 zł), przy udziale własnym na poziomie 20 % kierowca będzie musiał pokryć z własnych środków finansowych.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany