Pierwszy stycznia to dzień, w którym podatnicy mogą już rozliczać pity 2017 za miniony rok podatkowy. Od 1 stycznia powinny być dostępne aktualne formularze zeznań podatkowych oraz wprowadzane z nowym rokiem znowelizowane przepisy podatkowe.

Programy do rozliczenia PIT przez internet

Pierwszy dzień stycznia jest dniem wolnym od pracy, więc nie możemy złożyć deklaracji podatkowej bezpośrednio w urzędzie. Z rozliczaniem pit przez internet też nie powinniśmy się tak bardzo spieszyć, gdyż PITY online są propozycją ministerstwa dość nową i wymagają każdego roku aktualizacji, udoskonaleń i poprawek. Zazwyczaj wszystkie problemy z elektronicznym rozliczaniem pitów ujawniają się na początku roku i mija trochę czasu zanim zostaną rozwiązane. Dobrze jest też znaleźć dobry program z aktualnymi rozwiązaniami, który pomoże nam poprawnie wybrać i wypełnić formularze, dzięki któremu szybko poradzimy sobie z rozliczaniem pit przez internet i bezpiecznie wyślemy PITY 2017 do urzędu skarbowego..

Dobry program PITY 2017 nie tylko wybierze dla nas odpowiedni formularz podatkowy, ale też dokona wszystkich potrzebnych obliczeń. Może też podpowiedzieć nam, jak najlepiej obniżyć nasze należności podatkowe wykorzystując przysługujące nam ulgi i odliczenia.

Dane do deklaracji PIT

Nie możemy też wypełniać zeznań podatkowych nie mając potrzebnych danych o przychodach, odliczeniach i zapłaconym podatku. Do wypełnienia zeznań podatkowych musimy zebrać dane o przychodach uzyskanych w minionym roku podatkowym. PITY 2017 dotyczą rozliczenia przychodów w roku 2016.

Dla osób uzyskujących przychody od płatników, np.wynagrodzenie z tytułu umów o pracę lub umów zlecenia podstawowym źródłem informacji są dane przekazywane im od płatników na formularzu PIT-11. Emeryci i renciści otrzymują od organów rentowych informację PIT-40A/11A. Formularze PIT-8C dotyczą dochodów kapitałowych, np. z giełdy i z innych źródeł. PITY 2017 od płatników podatnik otrzyma do końca lutego.

PITY 2017 online

Wypełnione formularze PITY 2017 musimy dostarczyć w wymaganych prawem podatkowym terminach do właściwych urzędów skarbowych. Korzystając z programu PITY 2017 możemy wysłać nasze zeznania podatkowe wraz z załącznikami drogą elektroniczną. Do wysyłki potrzebne są dane autoryzujące, które służą jako podpis podatnika. Są to: numer PESEL lub NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wynikająca z dowolnego zeznania składanego w poprzednim roku (jeśli zeznanie nie było składane wpisuje się zero). Każdy program zawiera instrukcje, w jaki sposób można wysłać deklaracje.
Rozliczanie pit przez internet nie musi budzić w nas obawy, że nie będziemy mieli dowodu na złożenie zeznania. Otrzymanie deklaracji potwierdzane jest przez urząd skarbowy Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO).

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany