W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku oraz rozwoju nowych technologii, zmienia się także zapotrzebowanie na nowe profesje. Wraz z wprowadzeniem modelu projektowania i zarządzania inwestycją opartego o ideę BIM, przeformował się nie tylko sposób pracy projektanta, ale również model współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami. Obecnie, specjaliści na tym stanowisku poszukiwani są przez pracodawców na całym świecie, a ich praca jest bardzo wysoko wynagradzana. Na polskim rynku sytuacja wygląda podobnie, choć jeszcze kilka lat temu stanowisko BIM Managera w firmie wydawało się nieuzasadnionym kosztem.

Rosnące zapotrzebowanie na managerów w BIM

„Papier przyjmie wszystko” – tak mówi stare powiedzenie. Od kiedy projektowanie przeszło rewolucję cyfrową i deskę kreślarską zastąpiły zaawansowane programy, wzrosły możliwości pracy projektanta. Jednocześnie wymusiły na nim większą dbałość o detale i precyzyjność wykonania projektów. Inteligentna technologia nie pozostawia miejsca na braki w informacjach. Co za tym idzie, idea BIM wprowadziła nową specyfikę pracy, w dużej mierze opartej na większej dyscyplinie i konieczności ścisłej współpracy wszystkich jej uczestników. Przy takim obrocie pracy automatycznie pojawiła się potrzeba stworzenia stanowiska odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad całym tym procesem.

BIM Manager to na obecną chwilę niszowy i prestiżowy zawód. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że na polskim rynku pracy jest niewielu specjalistów w tej dziedzinie. W konsekwencji profesjonaliści, którzy wykwalifikowali się w technologii BIM, nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Wręcz przeciwnie. To praca szuka ich, a oni wybierają w najciekawszych i najlepiej płatnych ofertach. Przewiduje się, że jeszcze przez kilka następnych lat stanowisko BIM Managera będzie złotym zawodem w branży i pozostanie intratną profesją.

Zadania BIM Managera

Stanowisko managera często kojarzy się z zarządzaniem ludźmi. W przypadku BIM Managera jednak chodzi o znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling. BIM Manager bardzo dobrze zna oprogramowanie BIM i posiada techniczną wiedzę ze wszystkich branż: architektury, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznych oraz konstrukcji. Jednym z głównych jego zadań jest koordynacja współpracy w ramach zespołu pomiędzy podwykonawcami oraz nadzór nad modelem BIM. Bezwzględnie wymagane jest doświadczenie zdobyte w pracy z wieloma modelami BIM. Jego istota wynika z konieczności rozumienia specyfiki pracy poszczególnych działów, problemów, z którymi się spotykają i tym, jak je rozwiązać. W tym wymiarze zadania i obowiązki BIM Managera można rozróżnić w zależności od tego, czy jest zatrudniony w firmie wykonawczej czy w firmie projektowej.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku w firmie projektowej należy – ogólnie rzecz ujmując – wsparcie projektantów. BIM Manager jest tu w stałym kontakcie z innymi biurami projektowymi i koordynuje projekty. Wiąże się to również z doszkalaniem znajomości oprogramowania, na którym pracują oraz poszukiwania i przedstawiania nowych funkcjonalności. BIM Manager w firmie projektowej rozwiązuje wiele problemów dotyczących aplikacji BIM. Co to oznacza? Między innymi przygotowuje brakujące elementy, szuka urządzeń, tworzy biblioteki, co w rezultacie pozwala projektantom zająć się projektowaniem, bez obciążania ich obowiązkami, na które często brakuje im czasu. Jedną z ważniejszych funkcji pracy BIM Managera jest także stworzenie BIM Execution Plan, czyli dokumentu unifikującego sposób pracy w obrębie firmy. W Planie BIM Manager określa między innymi: nazewnictwo plików, strukturę folderów, procedury zawierania umów, wyznaczanie odpowiedzialności pracowników w zakresie ich obowiązków oraz – to bardzo ważne – dbałość i kontrola nad ich przestrzeganiem.

Obowiązki BIM Managera w firmie wykonawczej nieco różnią się od tych w firmie projektowej. Do jego głównych zadań na tym stanowisku należy koordynacja otrzymanych projektów z biur projektowych w zakresie kolizji oraz utrzymywanie najnowszych wersji tych projektów. Jednym słowem, BIM Manager prowadzi kontrolę nad sprawnym obiegiem dokumentacji. BIM Manager zarządza plikami projektowymi w odpowiedniej aplikacji, zajmuje się kontrolą dostępu dla podwykonawców, aktualizacją wersji, nadzorem nad poprawnością modelu i zgodnością z BEP. Ważnym aspektem jego pracy jest również dbałość o dotrzymywanie harmonogramu prac oraz pomoc w tworzeniu zadań, np. codzienna kontrola budowy przy użyciu odpowiednich aplikacji.

Z duchem czasu

Nie ma wątpliwości. W dzisiejszych czasach praca w budownictwie jest bardzo ciekawa i rozwijająca. Tworzone projekty realizowane są na całym świecie. Przekracza się granice możliwości projektowania, materiałów, trwałości. Czynnikiem sprawczym tego rozwoju jest nowa technologia, która nadaje dodatkowego tempa. Nowoczesne oprogramowanie BIM pozwala na realizację projektów – od koncepcji po eksploatację.

Mająca aktualnie miejsce BIM-rewolucja to doskonały czas na ukierunkowanie swojej kariery. Stanowisko BIM Managera to połączenie zamiłowania do projektowania i nowej technologii. BIM Manager, oprócz doskonałej znajomości narzędzi BIM, powinien wykazać się chęcią do ciągłego doszkalania siebie i pozostałych członków projektu w obsłudze oprogramowania, a także cierpliwością, odpowiedzialnością i spostrzegawczością.

Podsumowując, BIM Manager wspiera realizację strategii wdrożenia BIM w firmie. Zajmuje się stworzeniem dokumentów standaryzujących model BIM, współtworzy umowy zgodnie z BIM Execution Plan oraz BIM Assessment Plan. Jest fundamentem efektywnego wykorzystania technologii BIM. Do jego zadań należy również dbałość o szkolenia pracowników, rozwój ich świadomości dotyczących BIM, pozwala odkrywać nowe obszary zastosowania informacji zawartych w modelu. W zakresie obowiązków BIM Managera jest również w ścisła współpraca z zewnętrznymi firmami i dbałość o bezpieczeństwo danych. Bez wątpienia jest to trudna i odpowiedzialna praca, która wymaga doświadczenia, wiedzy i ciągłego doszkalania. Jest to także praca bardzo ciekawa i rozwijająca. A biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe, również bardzo opłacalna. W Stanach Zjednoczonych oraz w zachodnich krajach europejskich, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wyższe uczelnie prowadzą kierunki o specjalizacji BIM Managera. W Polsce wydziały architektury nie szkolą jeszcze w tym zakresie. Prowadzone są jednak indywidualne szkolenia o specjalizacji „BIM Managera”. Jedną z firm, która posiada taką ofertę jest AEC Design – partner firmy Autodesk.

Jedna odpowiedź

  1. Piotr

    Bardzo ciekawy i inspirujący wpis. BIM zagląda coraz śmielej na polski rynek i warto sie tym tematem zainteresować bliżej.

    Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany