Cesarskie cięcie jest zabiegiem operacyjnym, polegającym na przecięciu powłok brzucha i macicy, a następnie wyjęciu noworodka. Zabieg ten odbywa się pod znieczuleniem i nazywany jest potocznie nienaturalną metodą rodzenia. Dawniej cesarkę wykonywano w ostateczności, kiedy to matka nie była w stanie (z różnych przyczyn) urodzić dziecka własnymi siłami. Obecnie metoda ta jest traktowana niemalże jako zamiennik tradycyjnego sposobu rodzenia. Wiele kobiet staje stając przed wyborem, decyduje się na cesarskie cięcie. Czy jest to jednak dobry wybór?

Decyzja o wykonaniu cesarskiego cięcia zazwyczaj podejmowana była przez lekarzy w momencie, gdy poród siłami natury był niemożliwy. Wskazaniami do wykonania zabiegu są między innymi: przedwczesne odklejenie łożyska, nieprawidłowe ułożenie główki dziecka, wypadnięcie pępowiny, przedwczesny poród, choroby serca i choroby płuc występujące u matki oraz wiele innych. W takiej sytuacji nie ma wyboru i należy wykonać cięcie, aby zabezpieczyć matkę i dziecko przed ewentualnymi szkodami. Jeżeli zabieg nie był wcześniej planowany, wykonuje się go w znieczuleniu ogólnym (pod narkozą), w innym przypadku znieczulenie podaje się podpajęczynówkowo lub zewnątrzoponowo ffbaby.pl.

Powszechnie wiadomo, że w dzisiejszych czasach wielu lekarzy podejmuje się wykonania zabiegu cesarskiego cięcia bez wyraźnego wskazania ku temu. W sieci takie zabieg określane są jako „cesarki na życzenie”.Często decydują się na nią przyszłe matki, które np. boją się rodzić naturalną drogą. Każda kobieta przed podjęciem takiej decyzji powinna jednak rozważyć wszelkie za i przeciw. Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) liczba cesarskich cięć w stosunku do tradycyjnych porodów powinna wynosić od 10 do maksymalnie 15%. Według statystyk liczba ta jest jednak znacznie wyższa. W Wielkiej Brytanii ok 25% dzieci „urodziło się” na skutek wykonania zabiegu cesarskiego cięcia. Wśród lekarzy zdania dotyczące wykonywania cesarki u kobiet, które nie mają do tego wskazań, są podzielone. Wielu lekarza jest zdania, iż wykonywanie inwazyjnej operacji bez konkretnych medycznych wskazań w ogóle nie powinno się odbywać i jest to wręcz niedopuszczalne. Inni sądzą natomiast, że jest to usługa medyczna i jeżeli nie ma przeciwwskazań, to dlaczego jej nie wykonać. Temat ten pozostaje obecnie jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów w obrębie medycyny.

Za podjęciem tego zabiegu przemawiają więc głównie wskazania medyczne, obok nich można podać również pewien komfort rodzącej (ale czy operację na pewno nazwać można sytuacją komfortową?). Z pewnością cesarskie cięcie chroni jednak kobietę, przed przyszłymi skutkami zdrowotnymi związanymi z ciążą sposobem naturalnym, takimi jak np. nietrzymanie moczu. Dziecko zabezpiecza natomiast przed niedotlenieniem oraz ewentualnymi urazami porodowymi. Argumentami przemawiającymi przeciw, są natomiast: dłuższy pobyt w szpitalu i dłuższy czas „dochodzenia do siebie”- kobieta po urodzeniu nie może więc w pełni oddać się macierzyństwu. Ponadto podczas operacji następuje duża utrata krwi, możliwe są powikłania po znieczuleniu oraz występuje ryzyko uszkodzenia narządów we wewnętrznych.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany