Decyzji o zaciągnięciu pożyczki gotówkowej nie należy podejmować pod wpływem chwili. Powinna ona wynikać z analizy swoich finansów i możliwości budżetowych gospodarstwa domowego. Zaciągamy pożyczkę wtedy, gdy jest to niezbędne i jesteśmy pewni, że będziemy w stanie ją spłacić w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej. Jeśli jednak już po zaciągnięciu zobowiązania stwierdzimy, że nie jest nam ono potrzebne, możemy skorzystać z opcji odstąpienia od umowy.

Aspekty prawne rezygnacji z pożyczki

Pochopnie podjęta decyzja o wzięciu pożyczki nie zawsze okazuje się trafna. Zdarza się, że już po kilku dniach od otrzymania środków okazuje się, że nasza sytuacja finansowa znacząco się poprawiła, a pożyczka przestaje nam być do czegokolwiek potrzebna. Nie musimy wówczas czekać do końca okresu kredytowania i spłacać pożyczkę wraz ze wszystkimi naliczonymi opłatami i odsetkami, gdyż możemy skorzystać z prawa do rezygnacji z pożyczki.

Takie prawo gwarantują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Weszły one w życie z dniem 18 grudnia 2011 roku i dotyczą także pożyczek udzielanych osobom fizycznym, nie na cele działalności gospodarczej, przez przedsiębiorców. Każda pożyczka gotówkowa udzielana przez firmę pożyczkową jest w świetle prawa tratowana jak kredyt konsumencki. Dlatego też na mocy ustawy, pożyczkobiorca ma 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia kontraktu. Nie ma przy tym znaczenia, czy pożyczka została udzielona przez internet, mobilnego pośrednika kredytowego czy w punkcie stacjonarnym prowadzonym przez firmę pożyczkową.

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Obowiązkowym załącznikiem do umowy pożyczki gotówkowej powinien być wzór oświadczenia o odstąpieniu od pożyczki. Jeśli tak nie jest, będzie to ewidentny błąd pożyczkodawcy. Wystarczy zatem zatytułować pismo: Oświadczenie odstąpienia od umowy lub po prostu Odstąpienie od umowy, a w treści wpisać dane stron umowy pożyczkowej oraz formułę:

„Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr”.

Na koniec trzeba podać datę zawarcia umowy pożyczkowej, termin przelewu pieniędzy na konto bankowe, kwotę pożyczki oraz wysokość opłat dodatkowych. Podpisane własnoręcznie oświadczenie przesyłamy do instytucji udzielającej pożyczkę. Mamy wówczas obowiązek zwrócić pożyczkodawcy kwotę udzielonej pożyczki w ciągu 30 dni od złożenia odstąpienia od umowy. Rezygnacja jest bezpłatna, a pożyczkobiorca ponosi jedynie koszt ewentualnie naliczonych przez firmę pożyczkową odsetek, za czas korzystania ze środków z pożyczki, aż do dnia zwrotu.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany