Fundusze inwestycyjne to jeden ze sposobów na oszczędzanie pieniędzy i pomnażanie gromadzonego kapitału. Polega on na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłacanych przez uczestników funduszu w określone odpowiednimi ustawami instrumenty finansowe, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Czy taka forma inwestowania jest w naszym kraju popularna?

Fundusze inwestycyjne okiem Polaków

W maju 2015 roku Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia opublikował „Raport z badania wizerunku funduszy inwestycyjnych”. Na podstawie ankiety wypełnianej przez byłych, aktualnych oraz potencjalnych klientów funduszy inwestycyjnych wyciągnięte zostały odpowiednie wnioski pozwalające dowiedzieć się, w jaki sposób Polacy postrzegają tę formę inwestowania. Jak wynika z badania uznaje się ją za produkt nowoczesny i perspektywiczny, którego największą zaletą jest możliwość skorzystania z zalet rynku kapitałowego nawet bez posiadania specjalistycznej wiedzy i osiągnięcia przy tym wymiernych zysków. Jednocześnie ankietowani należący do potencjalnych klientów funduszy inwestycyjnych, a więc osoby nie mające wcześniej doświadczenia w tego typu formach lokowania kapitału, postrzegają je jako skomplikowane i trudno dostępne. Specjaliści zwracają uwagę, że jednym z najważniejszych zadań czekających fundusze inwestycyjne (np. BPH TFI) jest przełamanie stereotypu produktu zarezerwowanego wyłącznie dla wąskiego grona specjalistów.

Jak fundusze inwestycyjne zachęcają klientów?

Według Analizy Online łączna suma zgromadzonych przez Polaków oszczędności wynosiła 1281 mld zł, a więc prawie 52 mld zł więcej niż w kwartale poprzedzającym badany okres. Ponieważ jednak ciągle najchętniej korzystamy z oferty banków i SKOK-ów, a inne formy oszczędzania cieszą się znacznie mniejszą popularnością, fundusze inwestycyjne muszą znaleźć sposób, aby zachęcić potencjalnych klientów do inwestowania w oferowane przez nich rozwiązania. Taką próbą było z pewnością wypłacenie regularnej dywidendy udziałowcom funduszu, na co zdecydował się BPH Dywidendowy. Ponieważ wielu potencjalnych klientów obawia się utraty zainwestowanych pieniędzy, fundusze nierzadko oferują lokowanie kapitału w kilka subfunduszy, co pozwala zróżnicować zysk oraz potencjalne straty.

Fundusz inwestycyjny – na czym to polega?

Fundusze inwestycyjne zakładają lokowanie pieniędzy wpłacanych przez wielu inwestorów. Dzięki temu łączna suma środków pieniężnych jest większa, co daje więcej możliwości. Chociaż przez wiele osób ta forma uznawana jest za wymagającą pewnego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, poszukiwaniem korzystnych form lokowania powierzonego przez klientów kapitału zajmują się analitycy i prawdziwi profesjonaliści. Mają oni doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach, doskonale znają rynek i rządzące nim mechanizmy, a tym samym posiadają odpowiednie kompetencje do zarządzania pieniędzmi uczestników funduszu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że ta forma inwestowania dostępna jest nawet dla osób, które nie dysponują dużymi środkami pieniężnymi.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany