Większość z nas myśląc o urlopie kojarzy go głównie z wakacyjnym wypoczynkiem – letnim bądź zimowym. Tymczasem rodzaje urlopów, jakie są dostępne dla pracowników czy studentów dziennych są o wiele bardziej różnorodne. Warto zapoznać się z ich charakterem by wiedzieć, kiedy możemy sobie pozwolić na wolne od obowiązków zawodowych dni.

Urlop płatny i bezpłatny

Podstawową formą jest oczywiście urlop płatny. Trwa średnio od 20 do 30 dni i jest dostępny dla każdego zatrudnionego na stałe pracownika, aczkolwiek konieczny jest odpowiedni staż w firmie czy instytucji, by móc się na niego udać. Inny typ stanowi urlop bezpłatny. W czasie, gdy trwa okres zwolnienia od świadczenia pracy dana osoba nie dostaje pensji, jednakże może korzystać z niektórych praw. Dodatkowo ustawowo zagwarantowane jest, że pracownik nie może zostać w tym czasie zwolniony (zawieszono bowiem jego umowę na określony czas). Wedle kodeksu pracy wyróżnia się dwa typy urlopów bezpłatnych, udzielanych na cel dowolny bądź też w celu wykonywania pracy u innego zleceniodawcy. Wiele zależy tutaj od zawartego między firmą a osobą starającą się o zwolnienie kontraktu. Warto zaznaczyć jednak, że w sytuacji, gdy bezpłatny urlop przekracza okres 30 dni, to wymiar wypoczynkowego płatnego urlopu ulega zmniejszeniu. Gdy natomiast dojdzie do tego, że urlop przedłuży się do 90 dni – pracodawca może z niego pracownika odwołać.

Urlop okolicznościowy

To taki rodzaj urlopu, który przysługuje na tzw. „ważne wydarzenia”. Jest płatny i może dotyczyć m.in. takich sytuacji jak ślub (wtedy może trwać do 2 dni), narodziny dziecka, śmierć i pogrzeb najbliższych członków rodziny, ślub dziecka. Wniosek o taki urlop może być odrzucony przez pracodawcę, jeśli nie udokumentowano w/w spraw. Wtedy pozostaje możliwość wzięcia urlopu na żądanie. Może on trwać maksymalnie 4 dni, jednak stanowi część urlopu wypoczynkowego, który automatycznie ulega skróceniu. Urlop na żądanie jest dostępny jedynie dla tych zatrudnionych, którzy nabyli już prawo do „standardowego” urlopu, przysługuje jednak nawet w okresie wypowiedzenia.

Urlopy macierzyński, ojcowski i wychowawczy – co je różni?

Urlop macierzyński, jak sama nazwa wskazuje ma na celu zapewnienie kobiecie w ciąży maksymalnego komfortu podczas przygotowań do porodu. Jego wymiar może wynosić od 20 tyg. po urodzeniu jednego dziecka do nawet 37 tyg. po przyjściu na świat pięcioraczków. Część z tego okresu można wykorzystać już 6 tygodni przed porodem. Co istotne, do urlopu macierzyńskiego mają prawo także matki, które adoptowały dziecko. Matka ma także prawo do przekazania części czasu urlopu ojcu po upływie 14 tygodni po porodzie (urlop przechodzi też na ojca, jeśli matka umrze). Ojcowska forma takiego świadczenia jest kierowana wyłącznie do ojca dziecka – nie jest więc możliwe jej scedowanie na innego członka rodziny.

rodzaje urlopow

Pracownik może się starać o okres 14 dni takiego urlopu do czasu ukończenia przez dziecko 2 lat. Urlop rodzicielki jest skierowany zarówno do matek, jak i ojców, mogą też oni korzystać z niego jednocześnie. Okres pobieranego zwolnienia trzeba uprzedzić stosownym wnioskiem. Wolne dni (łącznie w ilości 35 miesięcy dla jednego z rodziców oraz min. miesiąca dla drugiego) można wykorzystać najwyżej w 4 częściach, dopóki maluch nie skończy 6 lat. Dopuszczalne są odstępstwa od tych zasad, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

Urlop szkoleniowy

To jedna z bardziej współczesnych form. Jest kierowana do osób pragnących poszerzać swoje kwalifikacje – z inicjatywy pracodawcy bądź prywatnie. Może wynosić od sześciu dni (jeśli konieczne jest przygotowywanie się do egzaminu) do aż 21 dni (w sytuacji pisania pracy dyplomowej). Jest to płatny urlop, natomiast jego warunki ustalane są indywidualnie.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany