Województwo śląskie nieodmiennie od lat stanowi główny region przemysłowy w kraju. Korzenie takiego stanu rzeczy sięgają XIX wieku, kiedy w południowym regionie dynamicznie rozwijało się górnictwo węglowe oraz hutnictwo. Górny Śląsk został podzielony między Polskę i Niemcy dopiero po przeprowadzeniu plebistytu oraz trzech powstaniach, szybko jednak stał się najbardziej uprzemysłowionym obszarem. Zwłaszcza po II wojnie światowej można było uważać Śląsk za gospodarcze centrum – region nigdy też nie był pozbawiony swojej tożsamości kulturowej, która kształtowała się równolegle do rozwoju gospodarczego.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Jak obecnie wygląda sytuacja ekonomiczna Śląska? Czy najbardziej zurbanizowany i uprzemysłowiony region nadal opiera swój rozwój głównie o przemysł ciężki? Warto zastanowić się, jak kształtują się trendy wynagrodzenia na Śląsku w poszczególnych zawodach na obecną chwilę. Miasta będące częścią gęstej sieci są oczywiście zróżnicowane między sobą w zakresie struktury zatrudnienia oraz wysokości zarobków na poszczególnych stanowiskach. Do najatrakcyjniejszych dla inwestorów stref należy KSSE (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), tam również w najszybszym tempie pojawiają się miejsca pracy, co można sprawdzić m.in. na portalu www.praca-ruda.pl, organizowane są też liczne targi oraz konferencje, jak na przykład Europejski Kongres Gospodarczy.

Ile zarabia śląski pracownik?

Jak wiadomo, najwyższe zarobki osiągane są obecnie m.in. w sektorze IT, jednak zapotrzebowanie na fachowców w przemyśle ciężkim również jest wysokie, a co za tym idzie – mediana wynagrodzeń przedstawia się na Śląsku korzystnie. Warto zauważyć, że region ten jest nie tylko silnie zurbanizowany, ale i gęsto zaludniony – co więcej znaczną część mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, kształcące się w dziedzinach, które gwarantują zdobycie tzw. zawodu przyszłości. Szczególnie, że w regionie szczególnie prężnie działa szkolnictwo zawodowe.

Według statystyk rozkład procentowy wysokości zarobków netto mieszkańców województwa śląskiego przedstawiał się następująco:

Źródło : dane z badania zrealizowanego przez Regionalne Portale Pracy dot. Zarobków na terenie woj. Śląskiego

Oznacza, to, że średnia wysokość płac przekroczyła pułap 4000 złotych – należy jednak uwzględnić, iż znacząco zawyżały ją osoby zarabiające kwoty przekraczające 6000 złotych, stanowiące aż 5 proc. badanych osób. Zdecydowana większość, bo aż 73 proc. mieszkańców Śląska nie osiągało dochodów powyżej 3000 złotych.

Przykładowo w dominującym przedziale od 1500 do 2001 złotych znaleźli się przedstawiciele zawodów związanych ze świadczeniem usług, a więc pracownicy gastronomi, sprzedawcy, fryzjerzy z niewielkim stażem, osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu, osoby dopiero wkraczające na rynek pracy, bez doświadczenia, wykonujący proste prace fizyczne.

Wyspecjalizowani w rozwijających się obecnie branżach pracownicy sektora IT, managerowie, radcy prawni, osoby prowadzące własną działalność mają szansę na znaczne przekroczenie tego pułapu. Najistotniejsze jednak z punktu widzenia rozwoju regionu jest to, że nowe miejsca pracy pojawiają się systematycznie a stopa bezrobocia nie jest tak wysoka, jak w latach ubiegłych – przynajmniej takie tendencje można zaobserwować w większych miastach, które w regionie stanowią ponad 70 proc. obszaru.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany