Według specjalistów najgorszym rozwiązaniem jest trzymanie oszczędności na nisko oprocentowanym koncie osobistym. Zgromadzony kapitał warto zainwestować, a ponieważ obecnie jest wiele możliwości na ulokowanie kapitału w produkty o zróżnicowanym ryzyku, każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Dlaczego dywidendy?

Dywidendy to część zysku, jaką firma wypłaca co roku osobom posiadającym w niej akcje. Inwestorzy decydujący się na lokowanie kapitału w spółki dywidendowe mogą więc uznać otrzymane na tej podstawie środki za dodatkowy przychód, jaki przeznaczyć można np. na zaplanowane wcześniej wydatki albo traktować jak zabezpieczenie na przyszłość. Zakup akcji spółek dywidendowych należy postrzegać jako inwestycję długoterminową – nawet jeśli firma zanotuje spadek, wraz z upływem czasu tendencja ta się z pewnością zmieni. Warto zainteresować się takim sposobem na pomnażanie kapitału ze względu na fakt, że może on przynieść większe zyski, niż nisko oprocentowane, a mimo to cieszące się niemałą popularnością lokaty oferowane przez banki. Osoby posiadające większy kapitał najchętniej wybierają zakup nieruchomości, co jest trudne albo wręcz niemożliwe w przypadku inwestorów z mniej zasobnym portfelem. Mogą oni jednak wykorzystać potencjał spółek dywidendowych kupując jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Fundusze dywidendowe

O wysokości wypracowanego zysku decyduje to, w jakie akcje został zainwestowany kapitał. Im bardziej stabilna sytuacja firmy oferującej dywidendy, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne. Dlatego też przed podjęciem decyzji o zakupie udziałów, warto zbadać rynek, przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa i jego potencjał, a wreszcie – wysokość wypłacanych dywidend. Osoby nie mające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach mogą więc mieć niemałe problemy z trafnym wyborem. W ich przypadku lepszym rozwiązaniem bywa fundusz dywidendowy oferowany m. in. przez BPH TFI. Inwestor kupujący jednostki uczestnictwa w takim funduszu ma pewność, że analizą rynku oraz wyborem odpowiedniej spółki zajmą się prawdziwi profesjonaliści. To oni, dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, zarządzają środkami wpłacanymi przez uczestników funduszu, co zwalnia inwestora z tego trudnego zadania.

Ile można zarobić?

Osoby rozważające możliwość zainwestowania w spółki dywidendowe z pewnością interesują przewidywane zyski, a te prezentują się bardzo obiecująco. W ubiegłym roku 200 spółek na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wypłaciło dywidendy, których średnia stopa procentowa wynosiła 4,33%. Warto tu jednak odnotować, że zdarzały się też spółki, które oferowały akcjonariuszom dywidendy sięgające 66%, a nawet 83%. Biorąc pod uwagę fakt, że uczestnictwo w funduszu dywidendowym dostępne jest nawet osobom nie dysponującym znacznym kapitałem, a środkami pieniężnymi zarządzają profesjonaliści, rozwiązanie to może okazać się skutecznym i bezpiecznym sposobem na pomnażanie majątku.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany