Zarządzanie przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości oraz branży w której działa, wymaga wdrożenia odpowiednich strategii. Obok działań marketingowych niezwykle istotne jest zaplanowanie odpowiedniego obsadzenia poszczególnych stanowisk, oraz celów bieżących i związanych z dalszym rozwojem firmy.

Oczywiście, zanim takie działania zostaną podjęte warto znaleźć wiarygodne źródło, w którym obie strony stosunku pracy mają szanse znaleźć niezbędne informacje dotyczące aktualnych ofert. Jak przekonuje ekspert ze strony www.praca-katowice.info : „Moment zamieszczenia ogłoszenia to jeden z ważniejszych elementów budowania personalnej strategii. Odpowiednio sformułowana oferta pomaga określić sposób rekrutacji oraz stanowi niezbędny element komunikacji z ewentualnymi kandydatami. Strona ma na celu nie tylko pośredniczyć w nawiązywaniu kontaktów, ale też udostępniać treści ułatwiające budowanie strategii personalnej”.

Ogólne pojęcie – do indywidualnych celów

Strategia personalna to jedynie ogólny wzorzec. Rolą odpowiedzialnego przedsiębiorcy jest jej jak najlepsze dopasowanie do profilu kandydatów na stanowiska w poszczególnych działach, branży w której się działa, sytuacji firmy i jej stażu na rynku. Koncepcja dotycząca pracowników – ich zatrudniania, motywowania, wykorzystywania potencjału, kształtowania ścieżki kariery ma na ogół postać długofalową. Nie oznacza to jednak, że nie można dokonywać modyfikacji w toku realizowania podstawowych założeń.

Elementy strategii personalnej

Budując strategię personalną należy zwrócić uwagę na dwie główne kategorie, które decydują o jej powodzeniu. Są to planowanie oraz selekcja. Jak sama nazwa wskazuje, w ramach planowania należy:

 • zdecydować, ilu będziemy potrzebowali pracowników – w tym celu można wykorzystać m.in. analizę SWOT, a więc określić mocne i słabe strony, cele długo – i krótkofalowe, które chcemy osiągnąć, a także potencjał, jaki posiada nasza koncepcja firmy;
 • przeprowadzić analizę otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa – na podstawie wyszczególnienia otoczenia bliższego (a więc potencjalnych klientów, konkurencyjnych firm, ich zakresu działalności, instytucji, do których można się zwrócić po ewentualną pomoc bądź poradę) oraz globalnego (ogólnie ujętych warunków gospodarczo – społecznych, politycznych ale i związanych z nowoczesnymi technologiami i trendami na rynku) łatwiej zaplanować, jaką kadrę warto pozyskać;
 • w sytuacji, gdy zespół jest już skompletowany, a mimo to firma nie działa zgodnie z oczekiwaniami – ocenić, których jego członków należy zwolnić, a których oddelegować na inne stanowisko lepiej pasujące do ich umiejętności, doświadczenia i kompetencji – a dopiero później przeprowadzić ewentualną rekrutacje na wakaty;

W przypadku selekcji wyszczególnia się takie elementy, jak:

 • ocena pracowników – z uwzględnieniem ich obecnego stanu wiedzy i doświadczenia, a także potencjału, jaki w przyszłości mogą rozwinąć;
 • jasne określenie ścieżki kariery w firmie na poszczególnych stanowiskach, a także systemu płac;
 • opracowanie systemu, wedle którego będą wdrażane szkolenia – tutaj dobrze zadbać o komunikację, ponieważ to pracownicy w dużej mierze powinni móc określić, jakich kompetencji miękkich czy twardych im brakuje;
 • określenie procedur zatrudniania i zwalniania pracowników – by procesy te przebiegały sprawnie i wedle ustalonego formatu;

Elementy te łączą się ze sobą, przeplatają – jak bowiem wspomnieliśmy, nie ma jednego właściwego schematu. Ich celem jest wsparcie zarządzania kadrami, ale przede wszystkim komunikacji w firmie na wszystkich szczeblach.

Dodawanie ogłoszeń – zadbaj o formę i treść!

W ramach budowania strategii personalnej istotny jest wybór odpowiedniego portalu, przez który będzie poszukiwany pracownik. Jednakże ponieważ w wielu zawodach, takich jak np. programiści Java, CC+, PHP bądź inni popyt na pracowników przewyższa podaż konieczne jest odpowiednie sformułowanie ogłoszenia. Co powinno takowe zawierać? Przede wszystkim standardowe informacje dotyczące formy zatrudnienia, miejsca i godzin pracy, widełek wynagrodzenia, ale i dodatkowe dane – mające na celu nie tylko zachęcić pracowników, ale również sprecyzować na wstępie ich zakres obowiązków oraz wymagane kompetencje (zarówno twarde jak i miękkie). Dobrze jest dopasować formę ogłoszenia do specyfiki zawodu – wtedy mamy pewność, że skompletowany zespół będzie się ze sobą dobrze komunikował. Niezbędnym jest też zawarcie danych na temat preferowanego sposobu kontaktu, tego, co powinno znaleźć się w dokumentach aplikacyjnych. Dopiero wówczas można myśleć o dalszych krokach. Szczęśliwie, wraz z wiarygodnymi portalami pośredniczącymi zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą mieć pewność, że ich oferty mają spore szanse dotarcia do właściwych osób.

Jedna odpowiedź

 1. Wiktor

  Strategia personalna w każdej firmie jest ważna, nawet w tej najmniejszej. Szczerze mówiąc nawet w jednososobowej działalności też są jej elementy, jakie szkolenia trzeba zrobić? w czym się dalej rozwijać? jak zatrudniać ludzi? etc

  Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany